Se frape n'ap frape !

Sit la anba antretyen.
Nou ap travay di yo pote ou yon nouvo sit trè byento.

Nou pa lage!